Zorgboerderij met mogelijkheden

De Amethyst verzorgt ondersteunende begeleiding voor mensen met een zorgvraag waarbij regelmaat, structuur en respect centraal staat.

Wij bieden begeleiding voor mensen met:
- autisme of autistische stoornissen
- verstandelijke handicap
- een burnout
- leer en/of psychosociale   problematiek

Bij De Amethyst werken professionele begeleiders die pedagogisch geschoold zijn op MBO en HBO niveau en binnen verschillende disciplines in de zorgsector ervaringen hebben op gedaan zoals bij dagcentra, logeerhuizen, begeleid zelfstandig wonen en sociale werkplaatsen.

De begeleiding kan bestaan uit:
- Beschermd of begeleid wonen
- Begeleid werken
- Dagbesteding
- Logeren
- Vakantieopvang

De kosten voor de dienstverlening kunnen vergoed worden vanuit het persoonsgebonden budget (PGB), maar ook via ZIN (Zorg In Natura). Hiervoor dient een indicatie te zijn afgegeven door het Centrum Indicatiestelling Zorg (het CIZ) en goedgekeurd door het zorgkantoor